Spring naar de inhoud

Club-API
aanspreekpersoon integriteit

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder(s), zwemmer(s)… Elk ongenoegen, geschil of probleem kan meestal opgelost worden door een goed dialoog zonder verdere stappen te ondernemen! Maar ook ernstige feiten of klachten moet gemeld en opgevolgd worden om een vellig en gezond sportklimaat te kunnen garanderen. Daarom hebben we in onze zwemclub 3 aanspreekpersonen integriteit aangesteld,
met andere woorden; club-API’s.
Alle vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag (verbaal, lichamelijk, seksueel, pesten) kunnen via onderstaande contactformulieren gemeld worden.

Waarom een club-API?
Als club willen wij bijdragen aan de waakzaamheid om een veilig sportklimaat voor onze sporters te behouden. Onze club-API’s zijn het eerste aanspreekpunt. Daarom hebben we gekozen voor Julien, het bekendste gezicht in de trainingen, Eveline als bekendste gezicht in de zwemlessen en Elien voor als je liever de vraag of meldingen legt bij iemand die meer achter de schermen werkt. Wij bieden een luisterend oor, zijn neutraal, toegankelijk en zullen jullie meldingen in vertrouwen en met ernst behandelen. Alle meldingen, licht tot zeer ernstig, zullen we behandelen naar de correcte manier en weloverwogen verdere stappen ondernemen indien nodig.

Julien Mertens
Klik hier om Julien te contacteren

Secretaris – Official – Trainer –
Zwemlesgever – Redder – Bestuurslid

Eveline De Corte
Klik hier om Eveline te contacteren

Verantwoordelijke zwemlessen – Bestuurslid – Zwemlesgever

Elien Daelman
Klik hier om Elien te contacteren

Websitebeheerder – Beheer inschrijvingen – Bestuurslid